İstiklal Soğutma Sistemleri

Awesome Image

Klima santralleri

Merkezi iklimlendirme ve havalandırma cihazlarıdır. hava kanalları sayesinde şartlandırılmış havayı iletirler. Isıtma , soğutma , nem alma, nemlendirme , ısı geri kazanım , taze hava verme , hava tahliyesi yapabilme kabiliyetleri vardır. Ameliyathane gibi hassas mahallerde , hijyenik olarak da tasarlanabilirler.